Aktualności

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców zainteresowanych postępami w procesie eliminacji uciążliwości zapachowych w Skawinie, uruchomiliśmy specjalny serwis internetowy Vesuvius2019.pl. Witryna ma przybliżyć założenia Programu „Vesuvius 2019”, który ma na celu wyeliminowanie uciążliwych zapachów i poprawę jakości życia mieszkańców w okolicy zakładu.

Na stronie programu działań ograniczających uciążliwości zapachowe „Vesuvius 2019” znajdują się m.in. diagnoza problemu, opis i harmonogram inwestycji. Na bieżąco będą także publikowane aktualności z postępów w pracach.

Nowością jest możliwość sygnalizowania uciążliwości zapachowych on-line za pomocą formularza. Do tej pory zgłoszenia były przyjmowane w portierni zakładu. Każde takie zgłoszenie analizowane jest przez pracowników i wspiera ocenę skuteczności procesu inwestycyjnego.

Inwestycje w zakładzie Vesuvius, których celem jest ograniczenie uciążliwości zapachowych obejmują trzy kompleksowe działania: instalację wydajnego dopalacza termicznego, instalacje dwóch nowoczesnych pieców – do nawęglania i podgrzewania oraz instalację nowego systemu wentylacji.  Zgodnie z harmonogramem zakończenie wszystkich działań planowane jest w drugiej połowie 2019 roku.

Ewentualne pytania dotyczące programu należy kierować na adres kontakt@vesuvius2019.pl