PYTANIA I ODPOWIEDZI

Jaką mamy gwarancje, że przeprowadzone inwestycje przyniosą poprawę?

Dogłębną techniczną analizę problemu przeprowadził wewnętrzny zespół ekspertów Vesuvius i wskazał procesy, którym towarzyszą nieprzyjemne „zapachy technologiczne”. Planowane inwestycje ograniczą emisję zapachów technologicznych, które są uciążliwe dla mieszkańców, co przełoży się na niemal całkowitą eliminację powstawania nieprzyjemnych zapachów. Skuteczność rozwiązań technologicznych gwarantuje ich producent.

W jaki sposób Vesuvius kontroluje prace urządzeń produkcyjnych?

Prowadzone są regularne przeglądy sprawności urządzeń ochronnych, kontrole kwartalne stanu liczników czasu pracy emitorów, przeglądy stanu technicznego instalacji emisyjnych oraz pomiary okresowe emisji na wyrzutniach spalin (kominach) – zgodnie z posiadanymi pozwoleniami dla poszczególnych instalacji.

Czy problem uciążliwości zapachowych w Skawinie zostanie całkowicie rozwiązany?

Po zakończeniu inwestycji związki zapachowe emitowane przez Vesuvius zostaną ograniczone praktycznie do zera,co przełoży się na poprawę jakości życia mieszkańców. Należy jednak pamiętać, że źródeł uciążliwości zapachowych w Skawinie jest znacznie więcej.

Jak działa dopalacz spalin?

Urządzenie ma za zadanie dopalić w odpowiedniej temperaturze (minimum 750 °C) i czasie (około 1,5s) gazy odlotowe (spaliny). Inaczej mówiąc, poprzez reakcję utleniania uzyskamy bezwonne związki nieorganiczne. Redukcję lotnych związków organicznych gwarantuje producent urządzenia.

Czy nieprzyjemny zapach, którego źródłem jest Vesuvius jest szkodliwy dla zdrowia?

Emisja lotnych związków organicznych objęta jest bardzo restrykcyjnymi normami emisji, tak aby ich stężenie było bezpieczne dla zdrowia. Vesuvius skrupulatnie przestrzega tych norm, co potwierdzają bieżące kontrole. Niemniej specyfika lotnych związków organicznych może prowadzić do powstawania uciążliwości zapachowych. Nie należy jednak utożsamiać zapachu z wysokimi stężeniami zanieczyszczeń, czy szkodliwych substancji.

Jaki jest koszt inwestycji ograniczających uciążliwości zapachowe w Vesuvius?

Koszt inwestycji ograniczających uciążliwości zapachowe w 2018 i 2019 roku wyniesie ponad 14 mln zł.

  • Dopalacz termiczny – 2 mln zł
  • Piec do nawęglania – 10 mln zł
  • Piec do podgrzewania – 2 mln zł
  • Wentylacja mechaniczna (lub inne rozwiązanie) – 0,5 mln zł

Masz pytanie?

Napisz na adres kontakt@vesuvius2019.pl