HARMONOGRAM

2017

IV kwartał - ZREALIZOWANE

powołanie wewnętrznego zespołu roboczego ds. rozwiązania probelmu uciążliwości zapachowych
2018

I kwartał - ZREALIZOWANE

identyfikacja źródeł problemu

ZIDENTYFIKOWANE ŹRÓDŁA PROBLEMU

PROCES OBRÓBKI TERMICZNEJ

INWESTYCJA NR 1: nowy dopalacz termiczny / ZREALIZOWANA

2018

I kwartał - ZREALIZOWANE

opracowanie koncepcji modyfikacji procesu

II kwartał - ZREALIZOWANE

przegląd ofert i wybór technologii
przygotowanie i zatwierdzenie wydatków inwestycyjnych

III kwartał - ZREALIZOWANE

podpisanie umowy na dostawę technologii

IV kwartał - ZREALIZOWANE

przygotowanie i złożenie wniosków zmianę pozwolenia zintegrowanego w2/sektorowego w3
2019

I kwartał - ZREALIZOWANE

dostawa
instalacja
rozruch i testy
eksploatacja

PROCES WYKAŃCZANIA WYROBÓW

INWESTYCJA NR 2: nowy piec do podgrzewania oraz nowy piec do nawęglania

2018

I kwartał - ZREALIZOWANE

opracowanie koncepcji modyfikacji procesu

II kwartał - ZREALIZOWANE

przegląd ofert i wybór technologii
przygotowanie i zatwierdzenie wydatków inwestycyjnych

IV kwartał - ZREALIZOWANE

przygotowanie i złożenie wniosków o wydanie decyzji środowiskowych
2019

I/II kwartał - ZREALIZOWANE

 uzyskanie decyzji środowiskowej
podpisanie umowy na dostawę technologii

II kwartał - ZREALIZOWANE

dostawa

III/IV kwartał - W TRAKCIE REALIZACJI

instalacja
rozruch i testy
eksploatacja

przygotowanie i złożenie wniosków o zmianę pozwolenia zintegrowanego w2/sektorowego w3

PROCES PRODUKCJI MASY ZATYKARKOWEJ

INWESTYCJA NR 3: nowa wentylacja mechaniczna z filtrami węglowymi lub zastosowanie innej technologii likwidacji emisji niezorganizowanej

2018

I kwartał - ZREALIZOWANE

opracowanie koncepcji modyfikacji procesu

II kwartał - ZREALIZOWANE

przegląd ofert i wybór technologii
przygotowanie i zatwierdzenie wydatków inwestycyjnych

IV kwartał - ZREALIZOWANE

przygotowanie i złożenie wniosków o wydanie decyzji środowiskowych
2019

III kwartał - W TRAKCIE REALIZACJI

uzyskanie decyzji środowiskowej
podpisanie umowy na dostawę technologii
dostawa

III/IV kwartał - PLAN

 instalacja

przygotowanie i złożenie wniosków o zmianę pozwolenia zintegrowanego w2/sektorowego w3

IV kwartał - PLAN

 rozruch i testy
 eksploatacja

Masz pytanie?

Napisz na adres kontakt@vesuvius2019.pl