Aktualności

Dzisiaj (17.02) ok. godz. 22:00 (koniec 2 zmiany) nastąpi tymczasowe wyłączenie dopalacza termicznego na wydziale W2 (inwestycja nr 1). Wynika to z regularnych prac serwisowych przeprowadzanych według procedur nadzoru oraz zgodnie z zaleceniami producenta dopalacza.

Inspekcja i konserwacja urządzenia obejmie wentylator, a także komorę dopalacza oraz wymiennik. Prace te są działaniem cyklicznym, a ich przeprowadzanie zaleca się raz do roku. Czas ich trwania ograniczamy do możliwego minimum, aby nie narażać mieszkańców na ewentualne uciążliwości zapachowe.

Ponowne włączenie dopalacza planujemy na 18 lutego, godz. 16:00.