Aktualności

W związku z awaryjnymi emisjami podczas testów drugiej inwestycji, Vesuvius poprosił o złożenie wyjaśnień wykonawcę inwestycji – firmę Riedhammer.

Na początku września przeprowadzona została rozbudowana analiza przyczyn zdarzeń. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele techniczni i specjaliści ds. projektowania bezpieczeństwa systemu z firmy Reidhammer oraz przedstawiciele naszego zakładu: Kierownicy, Specjaliści oraz Inżynierowie. Firma Reidhammer przedstawiła szczegółową diagnozę problemu.

Przeanalizowane zostały wszystkie potencjalne możliwości wystąpienia emisji i ustalono działania korygujące, takie jak: modyfikacja oprogramowania dopalacza, instalacja dodatkowych zabezpieczeń w systemie sterowania nowym piecem (modyfikacja ma zabezpieczyć przed wystąpieniem awaryjnej emisji oraz zwiększyć stabilność przepływów – zadanie zostało wykonane) oraz planowany zakup ściśle dostosowanego do inwestycji generatora UPS.

Wykonawca inwestycji zapewnia, że w trakcie kolejnych testów (od przyszłego tygodnia) dopilnuje, aby cały proces przebiegał bez zakłóceń.