Aktualności

Inwestycja nr 2, na wydziale W2, obejmująca wymianę pieców do podgrzewania i nawęglania wyrobów została całkowicie zakończona (w tym w pełni przetestowana). Nowe instalacje nie są jeszcze elementem ciągu technologicznego zakładu – obecnie trwa czasochłonna procedura zmiany pozwolenia zintegrowanego dla wydziału W2, aby inwestycja mogła zacząć pracę. Przewidywany termin uruchomienia to styczeń 2020 r.

Z kolei inwestycja nr 3 (nowa wentylacja) zostanie zakończona i uruchomiona w pierwszym kwartale roku 2020. Wykorzystując wnioski wynikające z wcześniejszych inwestycji nr 1 i 2 oraz rozważając różne warianty proponowane przez wykonawcę koncepcji, zatwierdzone zostało rozwiązanie eliminujące uciążliwość zapachową z linii produkującej tzw. masę zatykarkową i w ramach tej inwestycji wykonana zostanie kompletna instalacja wentylacji mechanicznej zbudowana z:

  • centrali wentylacyjnej firmy VBW wyposażonej w przeciwprądowy wymiennik ciepła o wydajności około 12 000 Nm3/h,
  • przeznaczonego do tej centrali filtra węglowego tubowego (na wylocie),
  • wysokosprawnej pompy ciepła firmy Daikin.

Koszt inwestycji to około 0,5 mln.

Co istotne, za poprawę sytuacji (eliminacja uciążliwości zapachowej) w największym stopniu odpowiada wdrożona na początku 2019 roku inwestycja w dopalacz termiczny. Pozostałe dwie inwestycje (nr 2 i 3) pełnią funkcję uzupełniającą oraz wpływają na jakość warunków pracy w zakładzie.